Normativa Copa Derbi Variant 2015


Normativa Copa Derbi Variant 2015
Link:


COPA DERBI VARIANT  2015

Índex

Art. 1er.- TÍTOL I GENERALITATS.
Art. 2on.- CATEGORIES.
Art. 3er.- CIRCUITS.
Art. 4rt.- OFICIALS.
Art. 5è.- PARTICIPANTS.
Art. 6è.- CURSA.
Art. 7è.- REPARACIONS.
Art. 8è.- VERIFICACIONS PREVIES I DURANT LA COMPETICIÓ.
Art. 9è.- SORTIDA.
Art. 10è.- CONDUCTA EN LA COMPETICIÓ.
Art. 11è.- ULTIMA VOLTA I FINAL DE CARRERA.
Art. 12è.- EXCLUSIÓ DE LES CLASSIFICACIONS PARCIALS.
Art. 13è.- VERIFICACIÓ FINAL.
Art. 14è.- RESULTATS I CLASSIFICACIONS.
Art. 15è.- SANCIONS.
Art. 16è.- RECLAMACIONS.
Art. 17è.- TROFEUS.
Art. 18è.- INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT.
Art. 19è.- DESCOMPTE DE PROVES I DESEMPAT.
Art. 20è.- CLASSIFICACIONS.
Art.21e.- Modificacions normativa any 2015- i cursa 6 hores nocturna
Art.1er.- TÍTOL I GENERALITATS.
La COPA  DERBI  VARIANT 2014 destinada  als pilots, als Moto
Clubs i a les Escuderies, es disputen cada any sota el control dels Òrgans Tècnics de la
FCM. Aquests Campionats i Copes s’organitzen d’acord amb les regles del Codi Esportiu i
Tècnic de la FCM.
En aquest Campionat nomes podran formar part i puntuar els pilots amb llicència Catalana, Social Catalana, o Homologada expedida per la FCM o qualsevol Federació Territorial, i aquelles llicències territorials autoritzades per la FCM.

Art. 2on.- CATEGORIES.
Les categories reconegudes per la COPA DERBI VARIANT  son les segúents:
 Categoria Vehicle Proto : 
- Derbi Variant, qualsevol model venut per la casa Derbi sota el nom genèric de variant, des d’amèrica, passant per clàssic fins a les box. 
- El xassís ha de ser de Derbi Variant tot i que s’hi poden realitzar tants reforços com es vulgui, mai aquests reforços han de sortir del xassís de manera que impliquin perill pel pilot o per altres. 
- La pipeta de direcció ha de ser original de Derbi Variant, en diàmetre i longitud, qualsevol modificació d’aquest  element s’entendrà com excloent per la cursa. 
És obligatori l’ús d’un seient original de Derbi Variant, s’accepta el re-entapissat del mateix sempre que sigui d’un model venut per la casa Derbi sota el nom genèric de variant .  Espai lliure de la pipeta direcció al seient mai inferior a 35 cm. Conservar desnivell original seient amb la barra o escuma protectora.Esta totalment prohibit modificar mides del seient original o adjuntar prolongacions o similars per ser utilitzades com a tal. 
- Prohibit tapes laterals on poder recolzar genolls.
- És obligatori l’us de topes de direcció.
- Se ha d’ utilitzar la tapa del variador completa.
- És obligatori l’ús del basculant original de Derbi Variant,  el basculant pot ser reforçat o modificat però ha de ser solidari amb el motor i els braços del basculant han de ser respectant els diametres originals de 20x40mm. Mai aquests reforços han de sortir del xassís de manera que impliquin perill pel pilot o per altres.
- Les suspensions, rodes, frens poden ser modificats lliurament. Els frens han d’assegurar una mínima operativitat i les manetas de frens amb terminació esferica. Els amortidors de darrera tenen que estar ubicats en la posició original i no está permès l’us de monoamortidors o cantilevers.
- Els càrters de motor han de ser de Derbi Variant (es poden rebaixar, reomplir o reforçar). 
- Cilindre, carburador, cigüenyal, engranatges de motor, variadors, làmines, platines, pinyó, etc. poden ser modificats lliurament.  Prohibit cilindres refrigerats per aigua i la cilindrada máxima no superior a 75 cc.
- Escapament modificable lliurement , queda totalment  prohibit circular amb escapament lliure o sense silenciador durant qualsevol moment de la cursa i/o entrenaments. ( Degut a que aquesta prova es fa dins del nucli urbà i molt a prop de les cases, l’organització serà  molt estricte amb el compliment d’ aquesta norma , la considerarem falta greu i es descomptaran 3 voltes per cada volta donada amb aquest problema). 
- Queda totalment prohibit que qualsevol component del vehicle sobresurti en forma que pugui resultar perillosa per la resta de participants o per el propi pilot.
- És obligatori l’ús de la tapa original completa de variador. 
- En cas de l’utilització d’estriberes : Es obligatori l’ús d’estriberes retràctils. 
- Es obligatori l’ús d’un boto de paro d’emergència al manillar, aquest botó ha d’interrompre el flux elèctric a la bugia i assegurar la parada del motor per mètode no mecànic. 
- Dipòsit: La única benzina que pot estar al vehicle ha d’estar continguda en el dipòsit original. El dipòsit original ha d’estar ubicat a la seva posició original. No està permesa cap mena de modificació ni del dipòsit de benzina ni de la seva ubicació, única i exclusivament es permet reforçar l’ancoratge del dipòsit al xassís. 
- “La barra”: Entenem “la barra” com l’element que uneix la pipeta de direcció amb les platines de ferro de la part davantera del dipòsit (original). Tot i no tractar-se d’un element original, l’entenem necessari i per tant s’autoritza. El diàmetre màxim de “la barra” en tot el seu recorregut és de 10cm. Queden terminantment prohibits els elements situats a sobre excepte les escumes de protecció que han d’estar dins dels 10cm de diàmetre màxim.
-Tapa Variador , com vam quedar any passat , ha de ser completa . En el cas de tallar-se només es pot la part posterior de les politges sempre que aquestes quedin protegides per estriberes o tapa similar . Part variador sempre ha d'anar tapada amb tapa original. ( Protos + Serie )

-La llargada màxima del basculant  serà de 65 cm . Aquesta mida és del centre del pinyó al final basculant .(Protos) Categoria serie basculant de  serie que només es podrà reforçar.Categoria Vehicle sèrie:  
- Derbi Variant, qualsevol model venut per la casa Derbi sota el nom genèric de variant, des d’Amèrica, passant per clàssic fins a les box. 
- El xassís ha de ser de Derbi Variant tot i que s’hi poden realitzar tants reforços com es vulgui, mai aquests reforços han de sortir del xassís de manera que impliquin perill pel pilot o per als altres.
 - La pipeta de direcció ha de ser original de Derbi Variant, en Diàmetre , longitud i geometries, qualsevol modificació d’aquest element s’entendrà com excloent per la cursa.
 - És obligatori l’ús d’un seient original de Derbi Variant, s’accepta el re-entapissat del mateix sempre que sigui d’un model venut per la casa Derbi sota el nom genèric de variant .  Espai lliure de la pipeta direcció al seient mai inferior a 35 cm. Conservar desnivell original seient amb la barra o escuma protectora.Esta totalment prohibit modificar mides del seient original o adjuntar prolongacions o similars per ser utilitzades com a tal. 
- És obligatori l’ús del basculant original , es pot reforçar però mai aquests reforços han de sortir del xassís de manera que impliquin perill pel pilot o per altres pilots, el basculant a de mantenir les mides interiors (pas de roda) originals de Derbi Variant. 
- Manillar : modificació lliure. 
- Manetes de frens i puny de gas : modificació lliure, però les manetas de frens amb teminació esférica.
- El basculant ha de ser solidari amb el motor. 
- Les llantes han de ser originals. 
- És obligatori que la suspensió de posterior estigui a la seva posició original i nomes es permet posar platines per afavorir l’ alçada de la moto.
 - És obligatori l’us de topes de direcció.
- És obligatori que la suspensió davantera ( forquilla ) sigui la original. 
- És obligatori que el conjunt llanta i fre devanter sigui original derbi variant. 
- És obligatori que els frens de darrere siguin els originals.  - Els frens han d’assegurar una mínima .


- Els càrters de motor han de ser original de Derbi Variant sense modificar. 
- Cilindre ha de ser refrigerat per aire fins a 75 cc , carburador máxin 21mm , cigonyal lliure , conjunt variador /politja original Derbi Variant . 
- No es permet l’ús de rotor. 
- Escapament modificable lliurement , queda totalment prohibit circular amb escapament lliure o sense silenciador durant qualsevol moment de la cursa i/o entrenaments. ( Degut a que aquesta prova es fa dins del nucli urbà i molt a prop de les cases, l’organització serà molt estricte amb el compliment d’ aquesta norma , la considerarem falta greu i es descomptaran 3 voltes per cada volta donada amb aquest problema ). 
- Queda totalment prohibit que qualsevol component del vehicle sobresurti en forma que pugui resultar perillosa per la resta de participants o per el propi pilot. 
- És obligatori l’ús de la tapa original completa de variador. 
- En cas de l’utilització d’estriberes : Es obligatori l’ús d’estriberes retràctils. 
- Es obligatori l’ús d’un boto de paro d’emergència al manillar aquest botó ha d’interrompre el flux elèctric a la bugia i assegurar la parada del motor. 
- Dipòsit: L’ única benzina que pot estar al vehicle ha d’estar continguda en el dipòsit original. El dipòsit ha de ser l’ original i ha d’estar ubicat a la seva posició original.
No està permesa cap mena de modificació ni del dipòsit de benzina ni de la seva ubicació, única i exclusivament es permet reforçar l’ancoratge del dipòsit al xassís. 
- “La barra”: Entenem “la barra” com l’element que uneix la pipeta de direcció amb les platines de ferro de la part davantera del dipòsit (original). Tot i no tractar-se d’un element original, l’entenem necessari i per tant s’autoritza. El diàmetre màxim de “la barra” en tot el seu recorregut és de 10cm. Queden terminantment prohibits els elements situats excepte les escumes de protecció que han d’estar dins dels 10cm de diàmetre màxim .
- Prohibit tapes laterals on poder recolzar genolls.
L’organització avisa que els vehicles seran revisats al box abans de començar i en qualsevol moment durant la cursa. El no compliment d’alguna norma sobre el vehicle implica la impossibilitat de seguir corrent o de començar a fer-ho.
-En categoria  Serie  seran vàlids tots el variadors tipus rodillos i bales  recordem que les politges no es poden modificar. (Serie)

-Tapa Variador , com vam quedar any passat , ha de ser completa . En el cas de tallar-se només es pot la part posterior de les politges sempre que aquestes quedin protegides per estriberes o tapa similar . Part variador sempre ha d'anar tapada amb tapa original. ( Protos + Serie )
2.1. Descompte de màneges: En cap de les categories d’aquest Campionat NO es
descomptarà cap mànega.


Art. 3er.- CIRCUITS.
3.1. Especificacions del Circuit: El circuit no ha d’ésser inferior a 1,50 km. La seva amplada no ha de ser, en cap cas inferior a 2,5 metres de pista utilitzable en el punt més estret del mateix. La separació entre dos trams de pista no pot ser inferior de 2 metres. Estan prohibits els salts dobles, triples i els tipus dubbies. El circuit no podrà ser homologat si travessa una zona d’aigua profunda, si el terreny és massa rocós o pedregós o si comprèn zones rectes que permetin assolir una velocitat massa alta. Ha de ser tal naturalesa que no permeti una velocitat mitja de més de 55Km/h.
3.2. Parc de Corredors (Pàdoc): El Parc de corredors haurà d’estar situat el més a prop possible de la zona de sortida (aconsellable accés directe). És obligatori l’adequació de mínin un WC per homes i un per dones.
 A l’acabament de la cursa cada pilot està obligat a deixar el seu lloc d’estada en el pàdoc, lliure de deixalles, olis o qualsevol tipus de brutícia. No complir aquesta obligació pot ser motiu de sanció. Estarà prohibit rentar les motocicletes en el pàdoc i circular amb qualsevol tipus de vehicle a motor (Pit bikes, Mini cros, Quads, Trialeres, etc) pel pàdoc i zones no autoritzades. Fer cas omís d’aquesta normativa, tant per part de pilots com d’acompanyants dels mateixos serà motiu de sanció. Aquesta consistirà en entrar en ultima posició a la graella de sortida a les mànegues de cursa i en exclusió de la mateixa en cas de reincidència.
3.3. Seguretat: Les zones de sortida i d’arribada del parc tancat dels pilots, així com tots els llocs que envoltin el recorregut on estigui permesa la estada al públic, hauran d’estar limitades. Ha d’estar prevista una zona de seguretat a cada costat de la pista. La pista haurà d’estar limitada per estaques i cinta. Es posarà al voltant de tots els obstacles perillosos bales de palla u altre material absorbent dels cops per protegir els pilots. La pista ha d’estar lliure de pedres grans i les que surtin durant la competició hauran retirar-se. .
Queda prohibida la circulació de les motocicletes de competició fora del circuit. El pilot que incompleixi aquesta norma serà l’únic responsable de les accions a que donés lloc. 

Art. 4rt.- OFICIALS.
4.1. Jurat i Composició: A totes les competicions, el Jurat ha d’estar format com a mínim d’un President i de dos Comissaris Esportius amb dret a vot. El President del Jurat serà anomenat per la FCM i la resta del Jurat serà anomenat pel Club Organitzador.

4.2. El President del Jurat: El President del Jurat serà anomenat per la FCM. En cas d’igualtat de vots emesos pels membres del Jurat, el vot del seu President serà diriment. El President del Jurat podrà convocar reunions de Jurat, a les que podran assistir sense dret a vot les següents persones:  
 El Director de Cursa.
 El Comissari Tècnic.
 El Cronometrador.
 Els membres de la Junta Directiva de la FCM.
 El Delegat de la FCM (en cas de que no sigui el President del Jurat).
 Totes aquelles persones que siguin requerides per part del President del Jurat.

4.3. El Director de la Competició: És anomenat pel Club Organitzador i ha de posseir la titulació i la llicència de Director de Competició, a més a més d’haver superat el curs organitzat per la FCM per obtenir la qualificació de Director de Competició per a Campionats i Copes de Catalunya.

Art. 5è.- PARTICIPANTS:
 - Només els pilots inscrits poden conduir el vehicle.  En qualsevol moment l’organització pot requerir el DNI. a qualsevol pilot, estigui o no en cursa.
- Obligatori l’ús de casc integral i guants. 
- Queda totalment prohibit que qualsevol component del participant o de la seva indumentària sobresurti en forma que pugui resultar perillosa per la resta de participants. 
- Obligatori usar roba que cobreixi la totalitat del cos.  Molt recomanable usar colzeres i genolleres. 
- Obligatori usar botes de cross. 
- En cas d’averia, la moto es pot treure del circuit per tornar-la mes fàcilment al box. Només els pilots la poden empènyer i mentre es trobi fora del circuit ha d’estar parada. 
- Queda prohibit girar o empènyer la moto per dins del circuit en sentit contrari a l’establer.
Art. 6è.- CURSA:
 - Els repostatges i canvis de pilot es realitzaran a la zona de repostatge (a excepció de si un pilot es troba empenyent la moto pel circuit, que pot ser rellevat en qualsevol moment). 
- Queda totalment prohibit fer reparacions a la zona de repostatge .Es permet engrassar cadena. 
- Queda totalment prohibit fumar a la zona de repostatge i als boxes. 
- Cada equip es l’únic responsable de que tothom que estigui dins del seu espai box (box+”muro”), estigui  acreditat. Si es troba algú sense acreditar als boxes es penalitzarà l’equip del box on es trobi. 
- Durant el repostatge la moto ha d’estar parada. 
- Queda terminantment prohibit l’ús de radials o soldadors a la zona de boxes i evidentment a la zona de repostatge. Hi ha una zona habilitada per soldar i tallar allunyada de la benzina del box i de la zona de repostatge . En cas de no haver aquesta zona predeterminada consultar a l’organització de la prova. 
- Es permeten reparacions menors en pista. (Canvi de corretja, entrar la cadena, etc ...) 
- En cas de caiguda i sempre que el pilot es trobi en condicions de fer-ho s’ha de retirar la moto del mig de la pista. 
- Les banderes grogues indican prohibició d’avançar i obligatorietat de disminuir la velocitat degut a un accident. Són d’obligatori compliment. 
- La bandera vermella indica parada de cursa, s’ha de retornar al box seguint el circuit normalment i a poca velocitat. 
- La bandera negre junt amb una pissarra mostrant el número de dorsal implica la exclusió immediata i permanent de l’equip.Art. 7è.- REPARACIONS.
Hauran d'efectuar-se en el box individual de cada equip. Les reparacions que comportin risc d'incendi, com és el cas de les soldadures, per exemple, només podran ser realitzades únicament i exclusiva en el lloc del parc de treball disposat per la Organització, havent de portar l'extintor homologat.
Art. 8è.- VERIFICACIONS PREVIES I DURANT LA COMPETICIÓ.
La verificació tècnica i preliminar es realitzarà per part del Comissari Tècnic, havent-se de trobar cada motocicleta davant del seu box per a procedir a la verificació, precintat i control de sortida.
Si, a judici del Comissari Tècnic, alguna motocicleta no està d'acord amb les condicions exigides en aquesta competició, el cap d'equip serà advertit de les deficiències trobades i se li concedirà un termini de 30 minuts per a arranjar-les. Si a l'acabament del termini fixat no han estat corregides, se l'exclourà. Per al control de soroll es donarà un segon termini abans de procedir a l'exclusió.
Nomes es facilitarà UN transponder per a equip. Aquest haurà d’estar fixat de forma solida a les barres de suspensió de la motocicleta. Al efectuar-se el relleu s’haurà de canviar el transponder d’una a altre motocicleta. Cada motocicleta haurà de disposar del seu propi suport de transponder.  
Art. 9è.- SORTIDA.
Mitja hora abans de la sortida, es col·locaran les motocicletes a la línia de sortida en ordre de volta ràpida si hi ha hagut entrenaments cronometrats i en el seu defecte per sorteig, celebrat prèviament.
S'autoritza l'escalfament de motors fins a 10 minuts abans de l'inici de la competició. En aquest moment, haurà d'abandonar la pista tot el personal dels equips, a excepció dels pilots que vagin a prendre la sortida.
La sortida s'efectuarà a l'estil "Le Mans", l'operació de posta en marxa de la motocicleta, provocar la rotació de la roda motriu. Transcorregut un minut després d'haver donat la senyal de sortida (fi del període d´arrancada), els participants quedaran en llibertat de posta en marxa.
A la sortida està prohibit, així mateix, sortir amb antelació a la senyal corresponent i rebre ajuda exterior.

Art. 10è.- CONDUCTA EN LA COMPETICIÓ.
a) Una motocicleta en carrera no pot sortir-se del circuit exceptuant en cas de força major, havent-se d'integrar pel mateix lloc per on sortir.
b) Està terminantment prohibit circular en sentit contrari de la marxa establerta.
c) Durant tota la prova, les motocicletes únicament podran ser mogudes pel seu motor o l'esforç muscular del pilot, quedant prohibida, per tant, la percepció d'ajuda de qualsevol persona diferent a la del pilot, excepte sota supervisió d´un oficial de cursa.
d) Els pilots s'abstindran de realitzar qualsevol maniobra deslleial amb respecte als demés participants, així com obstaculitzar l'avançament d'altre competidor de qualsevol forma.
e) Els participants atendran les indicacions que se'ls faci per mitjà de banderes o altres dispositius previstos per l'Organització.
f) Tot vehicle concurrent que per la forma de conduir del pilot o per les condicions de la màquina, resultés incòmode o perillós per a la resta dels participants, podrà ser sancionat o exclòs.
g) En curses que tinguin una part de la seva durada durant la nit, s'haurà de circular amb l'enllumenat.
Art. 11è.- ULTIMA VOLTA I FINAL DE CARRERA.
L'última volta no podrà cobrir-se en un temps superior a 15 minuts per pista seca, o superior a 20 minuts per pista mullada. El final de cursa es a l´ hora en punt en que finalitza la cursa. 
Art. 12è.- EXCLUSIÓ DE LES CLASSIFICACIONS PARCIALS.
Serà condició ineludible per a classificar-se, cobrir el 40% més una de les voltes realitzades pel primer classificat de la classe, menyspreant la fracció en cas que n'hi hagués. 
Art. 13è.- VERIFICACIÓ FINAL.
Una vegada acabada la competició, els vehicles es dipositaran al recinte tancat disposat a l'efecte per l'Organització, on el Comissari Tècnic procedirà a la verificació final. Els vehicles romandran en l’esmenta’t recinte fins que el Director de la Competició autoritzi la seva retirada, prohibint-se qualsevol manipulació sobre les màquines. Almenys un dels mecànics de cada equip romandrà a disposició del Comissari Tècnic per a procedir al seu eventual desmuntatge.
Art. 14è.- RESULTATS I CLASSIFICACIONS.
Els resultats finals es publicaran dins de la mitja hora següent a la finalització de la cursa.

Art. 15è.- SANCIONS.
Correspon al Director de la Competició decretar les sancions per infracció al present Reglament. S'estableix el següent quadre de sancions: 
ART. MOTIU SANCIO
1. Vehicle disconforme amb les normes de seguretat - Ordre de reparació
2. Frau o de dades en la inscripció - Exclusió
3. Canvi de pilot o motocicleta durant la competició - Exclusió
4. No anar provist de la indumentària reglamentària - No autoritzat a sortir
5. Deficiència del sistema d'identificació - No compt. la volta
6. Canvi de número d'identificació durant la competició - Exclusió
7. Repostar en forma no autoritzada - 4 voltes
8. Fumar al voltant dels dipòsits de combustible - 2 voltes
9. Reparar amb l'equip d'assistència de forma no autoritzada - 4 voltes
10. Entrar o sortir de boxes per accessos no autoritzats - 3 voltes 
 11. Circular en les pistes de boxes en sentit contrari al de la carrera amb el vehicle en
marxa - 6 voltes
12. Presència en un box de personal no autoritzat - 1 volta
13. Efectuar assistències en boxes, en zones no autoritzades - 1 volta
14. Obstaculitzar la pista de circulació de boxes - 1 volta
15. No formalitzar la verificació preliminar - No autoritzat a sortir

16. Irregularitats observades en verificacions durant la carrera - Exclusió
17. No passar l'examen mèdic preliminar - No autoritzat a sortir
18. Prendre la sortida amb antelació - 2 voltes
 Posta en marxa no autoritzada - 2 voltes
19. a) No seguir l'itinerari indicat - Exclusió
 b) Circular en sentit contrari al de la marxa amb el motor en marxa - Exclusió
 c) Rebre ajuda exterior no autoritzada - 4 voltes
 d) Realitzar maniobra deslleial - Exclusió
 e) No atendre a les indicacions dels Comissaris - Exclusió
 f) Conducció perillosa per als demés participants - 1 volta.- Exclusió
20. Efectuar el relleu en forma no autoritzada - Exclusió
21. Realitzar l'última volta en temps superior al permès - No compt. de la volta, no rebre la senyal d'arribada - Desqualificació
22. No introduir la motocicleta en el parc tancat a l'arribada - Exclusió
23. Irregularitats observades en la verificació final - Exclusió
24. No respectar l’ordre de posició en cas d’aparèixer la Safety Bike - 2 voltes
25. Avançar la Safety Bike - Exclusió
26. Faltar el respecte a l’organització - de 2 voltes / Exclusió

Aquestes sancions poden ser modificades pel Jurat de la prova en funció de la llargada
del circuit.Art. 16è.- RECLAMACIONS.
S’efectuaran tal com indica el capítol 13é de la Normativa General. Una mateixa reclamació no podrà versar més que sobre un sol assumpte concret. Els dipòsits de garantia es reintegraran quan la reclamació resulti fundada. No es pot reclamar sobre la decisió del Jurat, però en determinats casos es pot apel·lar segons allò prescrit en el Codi Esportiu de la FCM. 
Art. 17è.- TROFEUS.
Es concediran trofeus als 3 primers equips classificats de cada categoria.
Art. 18è.- INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT.
La interpretació del present Reglament correspon als Comissaris Esportius de la Competició en primera instància, i a la F.C.M. en segona. 
Art. 19è.- DESCOMPTE DE PROVES I DESEMPAT.
Per a la classificació final del campionat NO es descomptarà cap resultat. En el supòsit que al final del campionat, hi hagi més d’un pilot amb la mateixa puntuació, atesa la particularitat de les curses que son per equips, no hi haurà desempat. 
Art. 20è.- CLASSIFICACIONS.
La classificació general d'aquesta Copa, serà per les classes convocades de motocicletes, adjudicant a cadascun, les següents puntuacions dintre la classe en què hagi concorregut.
POSIC. PUNTS                                     POSIC. PUNTS                                     POSIC. PUNTS                                    POSIC. PUNTS
1er                   25                                                       15                                     11è                  10                                    16è                  5                 
2on                   22                                                       14                                     12è                  9                                    17è                  4
3r                   20                                                      13                                     13è                  8                                    18è                  3
4rt                   18                                                       12                                     14è                  7                                    19è                  2
                  16                                    10è                  11                                     15è                  6                                    20è                  1


Art. 21è.- Modificacions normativa any 2015- i cursa 6 hores nocturna
Resum canvis Normativa per aquest 2015:


* En categoria  Serie  seran vàlids tots el variadors tipus rodillos i bales  recordem que les politges no es poden modificar. (Serie)

*Tapa Variador , com vam quedar any passat , ha de ser completa . En el cas de tallar-se només es pot la part posterior de les politges sempre que aquestes quedin protegides per estriberes o tapa similar . Part variador sempre ha d'anar tapada amb tapa original. ( Protos + Serie )

*La llargada màxima del basculant  serà de 65 cm . Aquesta mida és del centre del pinyó al final basculant .(Protos) Categoria serie basculant de  serie que només es podrà reforçar.

*En totes les curses ,al final  carrera ,es pararan les quatre primeres motos classificades per realitzar verificacions tècniques .

NORMATIVA LA MATEIXA DE LA COPA PERÒ AFEGIM AQUESTS PUNTS :

-Important la cursa tindrà una durada de 6 hores , Inici a les 17h i final a les 23h,  per aquest motiu serà obligatori que la moto porti llum davant i darrere . 

-Llum davant: suficientment potent com per poder conduir en condicions de nocturnitat.

-Llum posterior : color vermell aconsellem de piles , així en cas d'avaria mecànica la moto continua sent visible x la resta de pilots.

-Moto sense llums no podrà participar a la prova i en cas de deixar de funcionar la llum durant el transcurs de la prova  estarà obligat a reparar la llum o serà sancionat amb l'exclusió de la cursa.

-Puntuació cursa serà per categories , en aquest cas puntuaran els 25 primers  :

 1 posició - 30 punts
 2 posició - 27 punts
 3 posició - 25 punts
 4 posició - 23 punts
 5 posició - 21 punts
 6 posició - 20 punts
 7 posició - 19 punts
 8 posició - 18 punts
 9 posició - 17 punts
10 posició -16 punts
11 posició -15 punts
12 posició -14 punts
13 posició -13 punts
14 posició -12 punts
15 posició -11 punts
16 posició -10 punts
17 posició -9   punts 
18 posició - 8  punts
19 posició - 7  punts
20 posició - 6  punts
21 posició - 5  punts
22 posició - 4  punts
23 posició - 3  punts
24 posició - 2  punts
25 posició - 1  punt

- Màxim 3 pilots per equip.
LA INTERPRETACIÓ D'AQUEST REGLAMENT QUEDA A CRITERI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME. 

4 comentaris:

 1. Hola a todos., Creo que la normativa entre los protos y las de series, tendria que estar mas detallado cuales son, y hacerla normativa para el 2015, con mucho mas detalle.

  ResponElimina
 2. quan penjareu la normativa del 2015?

  ResponElimina
 3. Esta permitido correr con un derbi variant revolution?

  ResponElimina
 4. hola.
  en el caso de usar Derbi Variant Box, el deposito también ha de ser el original de dicho modelo ?

  ResponElimina