dijous, 29 de maig de 2014

Inscripció Cursa Llavaneres Round 3Cursa 15 Juny


Preinscripcions Llavaneres: 

Del 30 al  8 de Juny és poden realitzar les inscripcions dels equips per la cursa de Llavaneres . La cursa està limitada a 70 motos.

Per poder realitzar l'inscripció és molt senzill :

  • Ompliu el qüestionari que teniu en l'enllaç :  Qüestionari  

  • Realitzar un ingrés de 105€ al núm de compte ES43 2013-0311-4102-0052-4274 de Catalunya Caixa

  • Enviar el resguard a copaderbivariant@gmail.com  un cop rebut sus notificarà que tot està correcte i validad .

  • Molt important en el resguard té de constar el nom de l'Equip 

L'inscripció no serà vàlida si no és realitza l'ingrés dins del termini establert .


En cas de dubte contacteu mitjançant tel al 659.976.124 Andreu

2 comentaris: